adwokat radzyń podlaski ul. Kardynała Wyszyńskiego 7B lok.5
21-300 Radzyń Podlaski
tel/fax: (83) 352 29 93
kom. +48 531 058 068

Filia Kancelarii
ul. 11 Listopada 1/3
21-200 Parczew

adwokat Radzyń Podlaski adwokat Parczew adwokat Międzyrzec Podlaski sitemap

Obszary praktyki - Prawo rodzinne i opiekuńcze

Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej w zakresie spraw:
- o rozwód i separację,
- związanych z alimentami (uzyskanie alimentów, podwyższenie/obniżenie alimentów, alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu, dostarczanie przez drugiego małżonka środków do utrzymania, alimenty dla byłych małżonków po rozwodzie),
- związanych z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi (ustalenie kontaktów, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka, zezwolenie na rozporządzanie majątkiem dziecka)
- o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, o uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka,
- majątkowych małżonków, w tym podział majątku wspólnego.

Nasze działania w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego polegają w szczególności na:
- udzielaniu porad prawnych,
- opracowywaniu pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji i skarg kasacyjnych,
- reprezentowaniu stron w postępowaniu sądowym.

adwokat Parczew, adwokat Międzyrzec Podlaski, adwokat Radzyń Podlaski sitemap