adwokat radzyń podlaski ul. Kardynała Wyszyńskiego 7B lok.5
21-300 Radzyń Podlaski
tel/fax: (83) 352 29 93
kom. +48 531 058 068

Filia Kancelarii
ul. 11 Listopada 1/3
21-200 Parczew

adwokat Radzyń Podlaski adwokat Parczew adwokat Międzyrzec Podlaski sitemap

Obszary praktyki - Prawo cywilne

Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej w zakresie:
- prawa rzeczowego (ochrona własności i posiadania, zasiedzenie, rozgraniczenie, zarząd rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
- prawa zobowiązań (roszczenia wynikające z umów, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia),
- prawa spadkowego (dziedziczenie ustawowe i testamentowe, pomoc przy sporządzaniu testamentów, zapisy i polecenia, spory o zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, umowy dotyczące spadku)
- dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (komunikacyjnych, osobowych, majątkowych) od zakładów ubezpieczeń i podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone szkody,
- prawa spółdzielczego,
- prawa lokalowego,
- ochrony dóbr osobistych,
- ksiąg wieczystych i postępowania wieczysto-księgowego,
- zabezpieczenia i windykacji należności.

Nasze działania w zakresie prawa cywilnego polegają w szczególności na:
- udzielaniu porad prawnych,
- sporządzaniu projektów umów,
- doradztwie w zakresie negocjacji umów,
- sporządzaniu opinii prawnych,
- opracowywaniu pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji i skarg kasacyjnych,
- reprezentowaniu stron w postępowaniu sądowym,
- reprezentowaniu Klientów na etapie windykacji należności w postępowaniu egzekucyjnym,
- przedsądowej egzekucji roszczeń.

adwokat Parczew, adwokat Międzyrzec Podlaski, adwokat Radzyń Podlaski sitemap