adwokat radzyń podlaski ul. Kardynała Wyszyńskiego 7B lok.5
21-300 Radzyń Podlaski
tel/fax: (83) 352 29 93
kom. +48 531 058 068

Filia Kancelarii
ul. 11 Listopada 1/3
21-200 Parczew

adwokat Radzyń Podlaski adwokat Parczew adwokat Międzyrzec Podlaski sitemap

Obszary praktyki - Prawo administracyjne

Oferujemy pomoc prawną w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji państwowej i samorządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie całego prawa administracyjnego materialnego.

Nasze działania polegają w szczególności na:
- opracowywaniu wniosków i pism w toku postępowania administracyjnego przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi.
- zastępstwie prawnym w postępowaniach przed organami administracji, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
- pomocy prawnej w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, koncesji, zezwoleń itp.

adwokat Parczew, adwokat Międzyrzec Podlaski, adwokat Radzyń Podlaski sitemap