O mnie

Adwokat Paweł Szych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po studiach odbył aplikację s±dow± zakończon± egzaminem sędziowskim, jednak wybrał zawód adwokata. Aktualnie jest członkiem Izby Adwokackiej w Siedlcach, prowadzi indywidualn± Kancelarię Adwokack± z siedzib±
w Radzyniu Podlaskim.