Obszary praktyki - Prawo gospodarcze

- reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed organami prowadzącymi ewidencję działalności gospodarczej czy też sądami rejestrowymi,
- prowadzimy bieżącą korporacyjną obsługę przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń,
- przygotowujemy i negocjujemy projekty umów oraz ugód,
- udzielamy porad i konsultacji prawnych oraz wydajemy opinie prawne w zakresie umów, celem ochrony interesów prawnych naszych Klientów,
- prowadzimy sądowe i pozasądowe czynności w celu egzekucji wierzytelności przedsiębiorców,
- reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania sądowego w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach dotyczących ich działalności przed organami administracji i sądami administracyjnymi.