Obszary praktyki - Prawo administracyjne

Oferujemy pomoc prawną w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji państwowej i samorządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie całego prawa administracyjnego materialnego.

Nasze działania polegają w szczególności na:
- opracowywaniu wniosków i pism w toku postępowania administracyjnego przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi.
- zastępstwie prawnym w postępowaniach przed organami administracji, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
- pomocy prawnej w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, koncesji, zezwoleń itp.